Aίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Εισαγωγή Στοιχείων

Επώνυμο *
Όνομα *
Αριθμός Μητρώου Φοιτητή *
Εξάμηνο *
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας *
Πόλη *
Τ.Κ. *
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
διεύθυνση email *

Επιστημονικό Πεδίο 1 *
Επιλέξτε απο τη λίστα
Προτεινόμενο θέμα 1 *
Επιστημονικό Πεδίο 2
Επιλέξτε απο τη λίστα
Προτεινόμενο θέμα 2
Επιστημονικό Πεδίο 3
Επιλέξτε απο τη λίστα
Προτεινόμενο θέμα 3

 

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.

 Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός

  Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).

 

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Κατά την υποβολή αιτήσεων  συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των αιτούντων.

  Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την ως άνω αίτηση .

 

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

                A.            Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων . Oι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση και αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.

                B.            Διαβίβαση στοιχείων . Για τους υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

         σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό του Τμήματος. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή διαχέιριση τών φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

                Γ.             Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος. Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι  φοιτητές στο Πληροφοριακό Σύστημα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό

         που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

  Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων  φοιτητών διατηρούνται επ’ αόριστον. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί  διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

4. Δικαιώματα χρηστών Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με την επεξεργασία των

  προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

                1)            πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

                2)            διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,

                3)            διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,

                4)            περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

                5)            φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,

                6)            να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για

         τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

 

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://sportmanagement.uop.gr